Istraživački tim projekta IoT-polje poziva sve zainteresirane na sudjelovanje u radionici "Smart technologies for sustainable agriculture" organiziranu u okviru znanstvenog skupa SST 2022 u četvrtak 20. listopada 2022. godine od 9:30 do 13:00 sati u Osijeku, Hotel Osijek, Šamačka 4. Radionica se održava na engleskom jeziku.

U okviru radionice će biti predstavljeni istraživački rezultati, razvijene tehnologije i rješenja u području pametne poljoprivrede na nacionalnoj razini, uz raspravu o aktualnim istraživačkim temama iz područja precizne poljoprivrede temeljene na podacima. 

Prijave su moguće putem emaila na adresu tihana.vajnand@ferit.hr!

 

Program radionice

9:30 – 11:00

Josip Spišić, Ana Pejković, Matko Zrnić, Višnja Križanović, Krešimir Grgić and Drago Žagar 
LoRaWAN parameters optimization for efficient communication

Krunoslav Tržec, Mario Kušek and Ivana Podnar Žarko 
Building an Interoperable IoT Ecosystem for Data-Driven Agriculture

Dario Stuhne, Ivo Vatavuk, Ivan Hrabar, Goran Vasiljević and Zdenko Kovačić 
Automated Suckering of Vines with a Mobile Robot and a Torque-controlled Suckering Tool

Krešimir Grgić, Luka Balić, Višnja Križanović and Drago Žagar 
An example of indoor positioning possibility using WiFi network and mobile phone

Dora Krekovic and Ivana Podnar Žarko 
Prediction of Microclimate Parameters for Application in Precision Agriculture


11:30 – 13:00

Domagoj Šimić, Vlatko Galić, Josip Spišić, Maja Mazur, Tatjana Ledenčan and Zvonimir Zdunić
Field-Based High-Throughput Phenotyping Using Newly Developed Proximal Sensor Device

Monika Zovko
Sensory Monitoring and Modeling of Temporal and Spatial Phenomena in Agroecosystems Invited talk

Andrijana Rebekić
Digitalization in Agriculture - What Competencies Agronomist Needs Invited talk

Vlatko Galić
Digitizing the In-Field Agro-Ecological Reality - Goals, Achievements, Pitfalls
Invited talk

Discussion / Round table
 

Autor: Katarina Mandarić
Popis obavijesti