Ekosustav umreženih uređaja i usluga za Internet stvari s primjenom u poljoprivredi

Logo IoT-polje

Internet stvari (Internet of Things, IoT) ima značajan potencijal za primjenu u poljoprivredi jer omogućuje kontinuirano prikupljanje i obradu mikroklimatskih i agronomskih podataka radi optimizacije i pravovremene primjene agrotehničkih mjera. Kontinuirano praćenje stanja na polju je iznimno važno, posebice za analizu utjecaja suše na poljoprivredne kulture u RH jer je suša identificirana kao glavni i najčešći uzrok nerentabilnih prinosa najvažnijih kultura u RH. Očekuje se da će sve češće suše jačeg intenziteta i recentni procesi klimatskih promjena značajno utjecati na održivost proizvodnje poljoprivrednih kultura od strateške važnosti za RH.

Projekt Ekosustav umreženih uređaja i usluga za Internet stvari s primjenom u poljoprivredi (skr. IoT-polje) će potaknuti primjenu IoT rješenja u poljoprivredi u RH kroz interdisciplinarna istraživanja Fakulteta elektrotehnike i računarstva (FER), Fakulteta elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija (FERIT) i Poljoprivrednog instituta Osijek (PIO) radi smanjenja utjecaja klimatskih promjena na poljoprivredne prinose u RH korištenjem naprednih IoT-tehnologija i dostupnih izvora podataka o stanju usjeva i okoliša. Projektne aktivnosti su usmjerene na istraživanje i razvoj interoperabilnih i sigurnih tehničkih rješenja ekosustava za prikupljanje i naprednu obradu stvarnovremenskih mikroklimatskih i agronomskih podataka, radi unaprjeđenja biljne proizvodnje u RH. Ekosustav će integrirati postojeću dostupnu infrastrukturu i izvore podataka te uvesti inovativna tehnička rješenja za cjelovitu slika o stanju usjeva jer omogućuje

  1. primjenu statističkih metoda nad sasvim novim skupovima podataka i
  2. uvođenje novih praktičnih aplikacija za različite dionike u poljoprivredi.

Posebna će se pozornost posvetiti istraživanju utjecaja suše na biljnu proizvodnju radi primjene pravovremenih agrotehničkih mjera i procjene fiziološkog stanja usjeva na temelju fluorescencije klorofila. Predviđa se dizajn i razvoj inovativnog umreženog uređaja za mjerenje fluorescencije klorofila u stvarnom vremenu te odgovarajuće bežične senzorske mreže. Potom se planira primjena blok-lanca za praćenje

  1. stanja usjeva,
  2. provedenih agrotehničkih i fitomedicinskih mjera i
  3. poštivanja zakonskih direktiva vezano za primjenu pesticida.

Cilj projekta je povećati tržišno orijentirane IRI aktivnosti u područjima Interneta stvari i biljnih znanosti za uspostavu ekosustava umreženih uređaja i inovativnih usluga s primjenom u poljoprivredi. Važnost projekta se ogleda u značajnim mogućnostima unaprjeđenja biljne proizvodnje u RH zbog primjene interoperabilnih i sigurnih IoT rješenja u poljoprivredi koja su od iznimnog značaja za RH. Projekt će omogućiti prijenos znanja i tehnologije u hrvatska ICT-poduzeća i povećanje konkurentnosti obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava.

Projekt se provodi u skladu s prihvaćenim opisom i proračunom projekta i prema Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte financirane iz europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020. pod brojem KK.01.1.1.04.0108. Projekt je ugovoren temeljem poziva „Ulaganje u znanost i inovacije KK.01.1.1.04.“ u nadležnosti Ministarstva znanosti i obrazovanja (MZO), raspisanog u okviru Operativnoga programa Konkurentnost i kohezija 2014. -2020. te sufinanciran iz Europskoga fonda za regionalni razvoj (EFRR).

Detalji projekta

Naziv projekta Ekosustav  umreženih  uređaja  i  usluga  za  Internet  stvari  s primjenom u poljoprivredi
Akronim IoT-polje
Broj projekta KK.01.1.1.04.0108
Trajanje projekta 13.03.2020. - 12.03.2023. (36 mjeseci)
Voditeljica projekta Prof. dr. sc. Ivana Podnar Žarko