Prezentiran rad na znanstvenom skupu...

Na međunarodnom znanstvenom skupu KES-AMSTA 2022, održanom u hibridnom obliku od 20. do 22. lipnja 2022. godine u Grčkoj na otoku Rhodesu, prezentiran je rad "Mobile Client for Crop Yield Prediction Based on Weather Data" autora Ivana Kralja, Pavla Skočira i Gordana Ježića. Rad je prihvaćen nakon međunarodne recenzije.

Rad opisuje razvoj mobilnog klijenta koji koristi simulator u pozadini za određivanje datuma sjetve što rezultira najvećim prinosom usjeva. U mobilnoj aplikaciji korisnik odabire fiksni interval rokova sjetve i vrstu usjeva kako bi dobio rok sjetve koji daje najveći predviđeni prinos.

Kralj, I., Skocir, P., Jezic, G. (2022). Mobile Client for Crop Yield Prediction Based on Weather Data. In: Jezic, G., Chen-Burger, YH.J., Kusek, M., Šperka, R., Howlett, R.J., Jain, L.C. (eds) Agents and Multi-Agent Systems: Technologies and Applications 2022. Smart Innovation, Systems and Technologies, vol 306. Springer, Singapore. https://doi.org/10.1007/978-981-19-3359-2_4

 

 

Autor: Katarina Mandarić
Popis obavijesti